Eenmalige huurverlaging

Eenmalige huurverlaging

In 2023 hebben huurders die in 2021 een inkomen hadden van 120% van het minimum-inkomensijkpunt huurtoeslag of minder, op 1 maart 2023 hun woning huurden en een huur hadden van meer dan 575,03 euro, een huurverlaging gekregen. Woningcorporaties hebben hiervoor gegevens gekregen van de Belastingdienst.

Heeft u de afgelopen 6 maanden een lager inkomen? Bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind? En denkt u recht te hebben op de eenmalige huurverlaging? Doe dan zelf een aanvraag. Dat kan tot en met 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

Kan ik de eenmalige huurverlaging krijgen?

U krijgt een eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • U huurde op 1 maart 2023 uw huidige woning en
 • De kale huur is hoger dan € 577,91 en
 • U heeft minimaal 6 maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging een inkomen van 120% het minimum-inkomensijkpunt huurtoeslag of lager. Die inkomensgrenzen gaan uit van een jaarinkomen. Als wij bekijken of iemand in de afgelopen 6 maanden onder dat inkomen zat, kijken wij naar de helft van het jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn:
  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar (€ 12.420 per 6 maanden)
  • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar (€ 16.185 per 6 maanden)
  • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar (€ 13.215 per 6 maanden)
  • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 35.150 per jaar (€ 17.575 per 6 maanden)
 • U heeft niet eerder een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen gehad.

Let op! Heeft u inwonende kinderen die 27 jaar of jonger zijn? Hun inkomen telt niet mee. Het inkomen van andere inwonende volwassenen wel.

Als u in 2024 een verzoek doet, dan gelden de inkomensgrenzen voor 2024, óók als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.

Hoe vraag ik het zelf aan?

Bel of mail ons altijd even om te overleggen. Wilt u een aanvraag doen? Dan hebben wij enkele gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Stap 1:  vul dit formulier
Stap 2:   verzamel alle inkomensgegevens (loonstroken of uitkering specificaties) van de laatste 6 maanden (vanaf het moment dat u deze aanvraag indient) van inwonende personen tot 27 jaar op uw adres. 
Stap 3:   stuur de formulieren van stap 1 en 2 naar ons.  

Dit kan op 2 manieren: 

 • per post
 • per e-mail. Maak duidelijke foto's van het ingevulde formulier, loonstroken en/of uitkering specificaties. Mail deze foto’s naar antoinette.martijnse-at-veluwonen.nl 

U krijgt binnen 3 weken antwoord van ons.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Heeft u, na beoordeling van de gegevens, recht op de eenmalige huurverlaging? Dan zorgen wij binnen drie weken na uw verzoek voor de huurverlaging. De ingangsdatum van die huurverlaging is nooit later dan de 1e dag van de 2e maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel is verstuurd.

Bijvoorbeeld:

 • op 1 augustus vraagt u om huurverlaging
 • uiterlijk 21 augustus komt Veluwonen met een huurverlagingsvoorstel
 • uiterlijk 1 oktober gaat de huurverlaging in.